Odwiedzamy Groby – Informacja o sobocie 5-11-2011 dla klasy 8 i 9

Uwaga! W najbliższą sobotę klasy 8 i 9 idą odwiedzić polskie groby na cmentarzu na Stopsley w Luton. Dojazd i powrót pod szkołę autokarem. Prosimy uczniów o ubranie się stosownie do pogody, przyniesienie (starych) rękawiczek i narzędzi do oczyszczenia grobów z liści (szczotki zmiotki, małe (zabawkowe) grabki lub łopatki oraz reklamówki na liście). Przydadzą się też aparaty fotograficzne do przygotowania fotoreportażu.

Każdy uczeń musi przynieść zgodę rodziców na udział w wycieczce. Formularz pozwolenia rodziców można wydrukować lub po prostu napisać na kartce.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA

Zgadzam się na udział syna / córki (nazwisko:) …………………………………………………na udział w odwiedzaniu grobów na cmentarzu na Stopsley w Luton.

 Data: …………………………….

Podpis rodzica: ……………………………………………………..