„Planeta Football” – wyjazd do teatru klas 6,7 i 8

21 kwietnia 2012 klasy 6, 7 i 8 oraz inne zapisane osoby jadą do teatru POSK w Londynie na przedstawienie Planeta Football. Spektakl jest gościnnym występem Teatru Guliwer z Warszawy, gdzie cieszy się ogromną popularnościa zarówno wśród młodych widzów, jak i dorosłych. Inspiracją przedstawienia jest zbliżające się Euro 2012. Po przedstawieniu dodatkowa frajda:  krótkie spotkanie z aktorami!

Wyjazd

Sobota, 21 kwietnia 2012. Zbiórka o godz. 13.45 na parkingu MFI naprzeciwko szkoły Downside Junior School. Przedstawienie rozpocznie się o godz. 16.00, planowany powrót do Luton (na parking MFI) około godziny 19.30. W tym dniu nie będzie lekcji w klasach 6, 7, 8.

Lekcje dla innych klas odbywają się bez zmian.

 Bardzo prosimy, aby wypełniony i podpisany formularz, dziecko przyniosło w dniu wyjazdu. To obowiązek każdego rodzica.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

POZWOLENIE

 Imię i nazwisko ucznia …….………………………………………………………..klasa…………….

może wziąć udział w wycieczce szkolnej w sobotę 21 kwietnia 2012.

Telefon kontaktowy w razie nagłej potrzeby ………………………………………………..

 W nagłej potrzebie, zgadzam się by udzielono dziecku pomocy lekarskiej włącznie z podaniem leków.

 Podpis rodzica/opiekuna …………………………………………………. Data ……………………………