Praca dla nauczycieli

Polska Szkoła nawiąże współpracę z nauczycielami. Jeśli dysponujesz wolnym czasem i chęć włączenia się w działania wolontariatu, to ogłoszenie skierowane jest właśnie do Ciebie. Z nami podniesiesz swoje kwalifikacje, zdobędziesz doświadczenie zawodowe i referencje, tak bardzo cenione na tutejszym rynku pracy.

  1. Nauczyciel powinien:
  • Prowadzić dokumentację swojej pracy
  • Utrzymywać regularne kontakty z rodzicami swoich uczniów i informować ich o postępach uczniów oraz włączyć ich w życie klasy i szkoły
  • Organizować wybrane imprezy międzyklasowe i szkolne oraz Msze szkolne w polskim kościele w Dunstable

 

  1. Szkoła oferuje:
  • Możliwość rozwijania warsztatu dydaktycznego i wychowawczego
  • Możliwość występowania z inicjatywą dotyczącą programu i planu pracy Polskiej Szkoły
  • Referencje potwierdzające pracę społeczną  i zaangażowanie
  • Zwrot poniesionych kosztów (dojazdu do szkoły, zakupu materiałów papierniczych itp.) w miarę możliwości finansowych Polskiej Szkoły

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie kwestionariusza i odesłanie pocztą na adres administratora.

Kwestionariusz osobowy kandydata na nauczyciela ubiegającego się o wolontariat w Polskiej Szkole Luton i Dunstable