Praca wolontariacka dla młodych

Polska Szkoła w Luton i Dunstable oferuje pracę wolontariacką dla młodych ludzi powyżej 16 roku życia. Młodzi ludzie mogą pracować w szkole jako asystenci w klasach lub zespołach np. zespół taneczno-wokalny Lajkonik, zespoły sportowe (piłka nożna, netball), zespoły teatralne czy wokalne.

Dlaczego warto być asystentem-woluntariuszem w Polskiej Szkole?

  • Praca w szkole przynosi satysfakcję z tego, że pomaga się innym i pracuje się dla polskiej społeczności
  • W pracy w szkole można się sprawdzić i zdobyć doświadczenie
  • Można brać udział w programie kształcenia literackiego i kulturalnego oferowanym przez szkołę
  • W Polskiej Szkole ma się wielu przyjaciół
  • Polska Szkoła wystawi referencje, które mogą się przydać w staraniach o przyjęcie do szkół czy do pracy

Zgłoszenie do pomocy w Polskiej Szkole należy wypełnić i przesłać pocztą do administratora szkoły lub na adres e-mail: kierownik@polskaszkolaluton.org.uk. Kandydaci otrzymają ofertę pracy asystenckiej po pomyślnej rozmowie kwalifikacyjnej.

Zgłoszenie do pomocy w Polskiej Szkole 2012-13 (Plik PDF)

Powiązane zdjęcia: