Projekt czytelniczy w Polskiej Szkole

Projekt czytelniczy w Polskiej Szkole

Po co: żeby każdy czytał książki po polsku

Kto: uczniowie Kiedy: od dziś do końca semestru

Zasady:

►Przynieś jedną książkę lub dwie książki po polsku, które podarujesz innym; wybierz takie, które mogą być ciekawe dla twoich rówieśników.

►Wybierz sobie książkę● przeczytaj ją w domu ● przynieś do szkoły ● opowiedz o tej książce nauczycielowi lub bibliotekarzowi ● wypisz los na loterię czytelniczą ● osobę, która cię wysłuchała poproś o podpis ● oddaj los bibliotekarzowi.

►Możesz też przynieść swoją książkę, którą przeczytałeś po polsku ● pokaż ją i opowiedz o niej nauczycielowi lub bibliotekarzowi ● wypisz los na loterię czytelniczą ● osobę, która cię wysłuchała poproś o podpis ● oddaj los bibliotekarzowi.

►W czasie wigilii szkolnej 22 XII 12 odbędzie się losowanie głównej nagrody w loterii  czytelniczej. Główna nagroda to Kindle. Będą też losowane nagrody pocieszenia.

►Książki na loterię czytelniczą muszą być po polsku, odpowiednie do wieku i umiejętności czytania.

►Im więcej książek przeczytasz po polsku, tym większa szansa na wygranie nagrody!

►Soboty czytelnicze – przynoszenie i wymiana książek:

20 X,  27 X          3 XI, 17 XI          1 XII,  15 XII,   22 XII

Decyzję o następnej edycji bądź zamknięciu projektu podejmą bibliotekarze wraz z koordynatorką.

Po zakończeniu projektu książki zostaną przekazane do biblioteki parafialnej.

Bibliotekarze: pani Kamila Olejniczak i pan Aleksander Sitkowski

Koordynacja: Elżbieta Grabska-Moyle