Dojazdy autobusem do Cardinal Newman

Drodzy Rodzice!

Wielu uczniów z naszej szkoły uczęszcza lub planuje rozpoczęcie nauki w katolickiej wyższej szkole Cardinal Newman. Aktualnie aubusy linii Arriva (800) dowożą dzieci z różnych dzielnic Luton pod samą szkołę. Niektóre dzieci mają bezpłatny transport do szkoły, gdyż mieszkają dalej niż 3 mile. Inni uczniowie korzystają z tańszych uczniowskich biletów.

Aktualnie prowadzone są dyskusje na temat cięć w budżecie miasta, które mogą objąć subsydiowane autobusy do Cardinal Newman. Poproszono naszą szkołę o włączenie się do dyskusji i rozpowszechnienie w tej sprawie List o przyszłości szkolnych autobusów dla dzieci i młodzieży planujących naukę Cardinal Newman High School

W liście podano adresy i telefony do miejscowych radnych, z którymi  można podjąć ten temat.