Konkurs religijny – koordynator ks. Artur Stelmach

Bł. Jan Paweł II moim nauczycielem wiary

Warunki, które powinna spełniać praca konkursowa:

Dla dzieci do kl V

Namalować obraz bł. Jana Pawła II – zgodnie z tematem

Dla dzieci od kl VI

Praca pisemna na temat powyższy
– jej objętość – od jednej do trzech stron formatu A-4
– prace pisane ręcznie winny być przejrzyste i czytelne;
– treść pracy zgodna z tematem zawierająca refleksje osobiste.


Jury konkursu przyzna autorom najlepszych prac
dwie nagrody główne i wyróżnienia.


Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 20 kwietnia 2013 r.

Ogłoszenie wyników 27.04.2013

Koordynator konkursu ks. Artur Stelmach

Powiązane zdjęcia: