Petycja w sprawie autobusów do Cardinal Newman.

http://www.change.org/en-GB/petitions/luton-borough-council-stop-proposed-cuts-to-cardinal-newman-r-c-schools-denominational-travel

W najbliższych dniach Luton Borough Council będzie podejmować ważne decyzje budżetowe na następny rok finansowy.

Jedna z tych decyzji bezpośrednio wpłynie na rodziny katolickie w Luton, Dunstable i okolicach oraz na tych wszystkich, którym zależy na przyszłości naszych dzieci i na prawie do wyboru edukacji w katolickiej wierze.  Myślimy też, że wszyscy pragniemy aby dzieci i młodzież dojeżdżały do jedynej w Luton wyższej katolickiej szkoły bezpiecznym autobusem.

Szkoła Cardinal Newman High została wybudowana w latach 60tych dzięki zbiórkom i finansowemu poparciu katolickich rodzin z Luton, Dunstable i okolic. Wielu członków naszej polskiej parafialnej społeczności brało również udział w tych akcjach i wsparło budowę szkoły ciężko zarobionym groszem. Dzięki wyrzeczeniom i zaangażowaniu tych rodzin, ich i nasze dzieci i wnuki ukończyły tę wysoko cenioną i szanowaną katolicką szkołę, aby kontynuować naukę na renomowanych uniwersytetach.

Historia mówi, że społeczność katolicka zgodziła się na wybudowanie tej szkoły na peryferiach miasta (zamiast w wybranym przez rodziny dogodnym miejscu w centrum Luton), pod warunkiem, że władze miejskie zapewnią bezpieczny, bezpłatny/lub dofinansowywany przez państwo transport. Do tej pory 11 specjalnych autobusów codziennie dowozi młodzież do szkoły. Roczne utrzymanie serwisu kosztuje 500 tysięcy funtów. Czy miejscowe rodziny katolickie będą w stanie pokryć ten koszt własnymi siłami w tej ciężkiej sytuacji ekonomicznej?

Aktualne debaty budżetowe władz miejskich wskazują na to, że ta umowa o transporcie do katolickiej szkoły przestanie być honorowana w najbliższej przyszłości i dofinansowanie będzie wycofane!

Jeszcze jest czas aby podjąć działania i wpłynąć na decyzje budżetowe.  Bardzo liczna grupa rodziców, dziadków, uczniów i przyjaciół Cardinal Newman, oraz szkół podstawowych: Sacred Heart School, St. Joseph’s School, St. Margaret’s i innych szkół katolickich, dla których ta decyzja też jest zagrożeniem, podejmuje wielorakie działania protestacyjne, aby przekonać miejscowe władze o krótkowzroczności i niesprawiedliwości tej decyzji.

Polska społeczność już przyłączyła się do tych akcji, ale potrzebujemy jak najszerszego wsparcia. Nasze polskie dzieci uczęszczają do katolickich szkół w Luton i wiele rodzin nie będzie w stanie zapłacić 20 lub więcej funtów tygodniowo na dojazd do szkoły dla jednego dziecka.

Link do petycji w tej sprawie i więcej dogłębnej informacji w załączeniu. Podpisanie petycji zajmuje tylko kilka minut, a każdy podpis się liczy! Petycja zostanie wręczona radnym w Town Hall w Luton 25 marca 2013.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcję i podpisanie petycji. Dziękujemy:

http://www.change.org/en-GB/petitions/luton-borough-council-stop-proposed-cuts-to-cardinal-newman-r-c-schools-denominational-travel

Powiązane zdjęcia: