Ogólnoszkolny projekt 2013/14 REGIONY

W tym roku będziemy poznawali różne regiony Polski, będziemy szukali informacji o położeniu geograficznym, historii i sławnych ludziach, tradycjach i obrzędach, o sztuce, strojach i potrawach.  Ta różnorodność historyczna, kulturowa, przyrodnicza jest naszym największym skarbem i chcemy, aby nasi uczniowie poznali różne regiony Polski .

Całoroczny projekt odbywać się będzie w trzech grupach wiekowych: 

I – klasy młodsze 1-4

II – klasy średnie 5-9

III – klasy egzaminacyjne 10-11

Prosimy rodziców o pomoc w realizacji projektu, wszystkie ciekawe pomysły są zawsze mile widziane!