ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLENGO 2021/2022

Z wielką radością informujemy, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/22 odbędzie się 18 września 2021 g.10.00. 

Dalsze szczegóły, dokładny plan dnia, zasady dostępu do budynku oraz szczegóły płatności za szkołę prześlemy oddzielnym emailem przez ParentMail na początku września