Konkurs Na Kartkę Świąteczną 2021

Regulamin konkursu:

1, Narysuj, namaluj, wyklej szkolną kartkę świąteczną.

2. Zastosuj elementy związane Bożym narodzeniem i elementy Polskiej Szkoły, napisz krótkie życzenia świąteczne.

3. Technika dowolna, rozmiar: A5 (148 mm x 105 mm).

4. Kryteria oceny:

a) elementy wskazujące, że to bożonarodzeniowa kartka świąteczna Polskiej Szkoły w Luton i Dunstable

b) kreatywność i walory estetyczno-plastyczne (kompozycja, kolorystyka)

c) staranność i bezbłędne napisy

5. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, nauczyciele, asystenci i administracja szkoły.

6. Kartki należy przynieść do Polskiej szkoły do 4 grudnia 2021, przekazać Pani Annie Urbańskiej-Mirga (katechetka)

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 grudnia 2021
Wygrana kartka zostanie oficjalną szkolną kartką świąteczną 2021