Blog

Zapisy uczniów – PRZYPOMNIENIE

W obecnym roku, ze względu na panujące obostrzenia, prowadzimy rekrutację TYLKO w formie ON-LINE. Prosimy wypełnić formularz na stronie https://www.polskaszkolaluton.org.uk/rekrutacja-on-line/  W przypadku problemów lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z administracją szkoły sekretariat@polskaszkolaluton.org.uk.