Listopad miesiącem pamięci

W tym roku, jak w poprzednich latach uczniowie, nauczyciele i rodzice odwiedzili cmentarz na Stopsley. Piękny, jesienny poranek, pełen refleksji, ale również praktyczna pomoc młodzieży w porządkowaniu grobów na cmentarzu. Uczniowie zapalili znicze i wysłuchali pogadanki o historii cmentarza przygotowanej przez kierownika szkoły Mariana Biskupskiego.