Pamiętamy o Was… Lekcja Pamięci i Tradycji na Cmentarzu w Luton (Stopsley) 26-10-2013

Nie każdy może pojechać do Polski by wraz z rodziną odwiedzić na cmentarzach swoich najbliższych zmarłych, pomodlić się za nieznanego żołnierza, w zadumie zapalić tradycyjny znicz. Polska Szkoła co roku dba o to, aby dzieci i młodzież, wraz z rodzicami przeżyli Dzień Zmarłych utrzymując polskie tradycje.

W tym roku odwiedziliśmy cmentarz na Stopsley, gdzie pochowanych jest wiele pokoleń naszych rodaków. Zgodnie z tradycją porządkowaliśmy groby i przy modlitwie zapaliliśmy znicze. Dzieci i młodzież będą miały okazję przekazać swoją refleksję z tego dnia w pracach domowych, których przykłady zamieszczamy na tej stronie.

Dziękujemy młodzieży, rodzicom i nauczycielom za udział i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas razem jeszcze więcej na żywej lekcji pamięci i tradycji.