Prezentacja klasy 4 projektu szkolnego „Regiony Polskie”