Historia szkoły

Polska Szkoła im. św. Maksymiliana Marii Kolbe towarzyszy Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dunstable, Bedfordshire od początków jej istnienia, to jest od 1953 roku.

Po zakończeniu II Wojny Światowej wielu polskich żołnierzy, ze względów osobistych czy politycznych, zdecydowało się nie wracać do Polski, lecz pozostać na obczyźnie. Skorzystali oni z zaproszenia ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii, p. Bevina, by tu właśnie się osiedlić. Zostali oni tymczasowo rozlokowani w obozach powojskowych. Jeden z nich znajdował się w miejscowości Marsworth, niedaleko Dunstable i właśnie ten obóz stał się pierwszym zalążkiem polskiej parafii i szkoły.

Oficjalnie szkoła rozpoczęła swą działalność w roku szkolnym 1954-55. Lekcje odbywały się wówczas w małej szkółce przy Dunstable Road w Luton. Od września 1956 roku, szkoła przeniosła swą siedzibę do Szkoły im. św. Józefa w Luton (St. Joseph’s School, Gardenia Avenue). Od roku 1991 do 2000 zajęcia lekcyjne odbywały się w Polskim Ośrodku Parafialnym przy kościele w Dunstable. W roku szkolnym 1992-93 uczęszczało do szkoły 23 dzieci w trzech grupach wiekowych. Grono pedagogiczne składało się z 3 nauczycieli i księdza proboszcza. Od 2001r. szkoła ma swą siedzibę w Downside Junior School w Luton. Proporzec Polskiej Szkoły, zaprojektowany i wykonany przez Annę Piórek, został poświęcony podczas uroczystej mszy z okazji 50-cio lecia Polskiej Parafii w Dunstable w 2003r.

W 2008 roku kierownik szkoły, p. Marian Biskupski oraz nauczyciele p. Bożena Briggs, p. Elżbieta Grabska-Moyle i p. Halina Wejman otrzymali z rąk prezesa Macierzy Szkolnej w Londynie, p. Aleksandry Podhorodeckiej, złote odznaki honorowe w uznaniu zasług w dziedzinie oświaty szkolnej w Wlk. Brytanii.

W 2011/12 roku do szkoły uczęszczało około 200 uczniów, a grono pedagogiczne składało się z 18 nauczycieli i osób wspierających. W 2013-14 roku szkoła obchodziła jubileusz 60 lat pracy w Wlk. Brytanii.

W roku jubileuszowym kierownik szkoły, p. Marian Biskupski, został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania poza granicami Polski. W 2015 p. Bożena Briggs i p. Elżbieta Grabska-Moyle również otrzymały to zaszczytne wyróżnienie z rąk Ministra Edukacji Narodowej w Polsce.

Powiązane zdjęcia: