Plan dnia szkolnego

9.55 Wejście uczniów z boiska szkolnego do budynku pod opieką wychowawcy klasy
10.00 Modlitwa i apel szkolny na sali gimnastycznej
10.20 Lekcja 1
11.00 Lekcja 2
11.40 Przerwa (20 min) Klasy 0-3: 11.30 – 12.00 (spożycie lunchu w sali gimnastycznej)
12.00 Lekcja 3
13.00 Odbiór uczniów przez rodziców z boiska szkolnego lub wyznaczonych miejsc
12.30 – 13.20 Zajęcia sportowe w ramach programu szkoły i odbiór uczniów przez rodziców o 13.25

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, rodzice i uczniowie czekają na otwarcie budynku szkolnego na boisku. Do szkoły uczniowie wchodzą tylko pod opieką wychowacy klasy, bez rodziców.  Na koniec dnia rodzice punktualnie odbierają uczniów z boiska szkolnego lub innych wyznaczonych przez wychowawcę klasy miejsc. W razie nieprzewidzianego opóźnienia w odebraniu ucznia, rodzice proszeni są o kontakt telefoniczny z administracją szkoły. Po dziecko należy przyjść do stolika administracyjnego,

UWAGA: Dziecko może być odbierane ze szkoły tylko przez osobę wpisaną na podaniu szkolnym. Rodzic/opiekun odpowiedzialny jest za poinformowanie administracji szkolnej, jeśli ktoś inny odbiera dziecko w jego imieniu. Siostry/bracia nie mogą odbierać młodszego rodzeństwa, jeśli rodzice nie wyrażą na to pisemnej zgody. Potrzebna jest też pisemna zgoda na podaniu szkolnym, jeśli uczeń ze starszej klasy chodzi/jeździ do domu sam

Podczas zajęć rodzice nie wchodzą do budynku bez uprzedniego umówienia się na spotkanie z nauczycielem lub kierownikiem szkoły. Zawsze  zapisują się w Książce Wizyt przy stoliku administracji szkolnej.

Godziny administracji szkolnej: 10.15 – 13.15

Kierownik szkoły przyjmuje  rodziców w soboty od 10.30  do 11.00. Zachęcamy do telefonicznego umawiania się na spotkanie.

Szkoła operuje system dużurów rodziców, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas przerw oraz utrzymania porządku w szkole.  Kalendarz dyżurów prowadzi administracja Polskiej Szkoły.

Powiązane zdjęcia: