Zapisy do szkoły

Polska Szkoła przyjmuje nowych uczniów we wrześniu, oraz prowadzi listę oczekujących na miejsce. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest wiek dziecka oraz liczba wolnych miejsc w klasie. Nowi uczniowie przyjmowani są na podstawie podania wypełnionego przez rodziców lub opiekunów dziecka  i pisemnego potwierdzenia przez kierownika szkoły. W razie braku miejsc w danej klasie, nazwisko dziecka dodawane jest do listy oczekujących i rodzice są o tym poinformowani. Na dole strony zamieszczone są dwa dokumenty: podanie dla nowych uczniów oraz zgłoszenie do klasy maturalnej (AS i A2). Prosimy zapoznać się z instrukcją na tych dokumentach.  W razie pytań prosimy o kontaktowanie się z administratorem szkoły tel. 07948 103 594 lub przez email: sekretariat@polskaszkolaluton.org.uk

„SAFEGUARDING” – Bezpieczeństwo, ochrona i troska o dobro dziecka

Troska o bezpieczeństwo i dobro dzieci i młodzieży jest podstawą działalności naszej szkoły.  Cała społeczność szkolna (kierownictwo, grono nauczycielskie, asystenci, osoby duchowne, pracownicy wolontariusze, rodzice, uczniowie, osoby odwiedzające szkołę) są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i ochronę dzieci.  Szkoła propaguje ideę, że każda osoba pracująca, ucząca się lub odwiedzająca szkołę odgrywa bardzo ważną rolę w ochronie dzieci przed wszelkimi nadużyciami zarówno fizycznymi jak i psychicznymi i zachęca do dzielenia się z nami uwagami na temat safeguarding. Skrócona/podstawowa wersja dokumentu o bezpieczeństwie dzieci w szkole znajduje sie w poniższym linku. Główną osobą odpowiedzialną za ochronę i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest Kierownik Szkoły.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i ochrony dzieci i młodzieży (Safeguarding)

5 zasad bezpieczeństwa w szkole

Luton Safeguarding Children Board oferuje pełną informację, wskazówki, telefony i kontakty na http://lutonlscb.org.uk/

ZAPISY i PODANIA NA ROK SZKOLNY

Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnienie podania (drukowanymi literami/capital letters) i przyniesienie potwierdzenia przelewu bankowego lub czeku do szkoły w wyznaczonych terminach.  Zwykle skarbnik przyjmuje w każdą sobotę w godz. 10.30-12.30 przy stoliku administracji.

Rodzice mają obowiązek zakupu podręczników, zeszytów, lektury oraz wyposażenie ucznia w zestaw przyborów szkolnych wymaganych przez wychowawcę klasy. Prosimy nie zakupywać wyprawki ucznia przed rozpoczęciem roku szkolnego. O tym co trzeba mieć w Polskiej Szkole poinformuje nauczyciel na zebraniu z rodzicami. Nowi uczniowie otrzymują darmowo koszulki szkolne, które zobowiązani są zakładać w wyznaczonych terminach w-g „Szkolnego kalendarza na lodówkę”

Pasowanie na ucznia Polskiej Szkoły, rok szkolny 2010/2011


Powiązane zdjęcia: