Nauczyciele

 

Grono Polskiej Szkoły w Luton i Dunstable
Rok Szkolny 2018-2019

Marian Biskupski

Kierownik
Pierwsza Pomoc Medyczna

Elżbieta Grabska-Moyle

Z-ca Kierownika 

Nauczyciele – wychowawcy klas

Jolanta Lizut

Wychowawca – Klasa 0a (Reception)

Marzena Graczyk

Wychowawca – Klasa 0b (Reception)

Monika Gwóźdź

Wychowawca – Klasa 1a
Koordynator pracy klas 0-2
Pierwsza Pomoc Medyczna

Urszula Żak

Wychowawca – Klasa 1b
Pierwsza Pomoc Medyczna

Małgorzata Żukowska

Wychowawca – Klasa 2a

Agnieszka Kopaczewska

Wychowawca – Klasa 2b
Pierwsza Pomoc Medyczna

Magdalena Tarnowska

Wychowawca – Klasa 3a

Ewelina Kwiatkowska

Wychowawca – Klasa 3b
Pierwsza Pomoc Medyczna

Aneta Skowron

Wychowawca – Klasa 3c

Majka Rezmer

Wychowawca – Klasa 4a

Anna Bal

Wychowawca – Klasa 4b

Magdalena Hoppe

Wychowawca – Klasa 5a
Koordynator pracy klas 3-5

Beata Prokop

Wychowawca – Klasa 5b

Sylwia Wiązowska

Wychowawca – Klasa 6a

Marta Radziewicz

Wychowawca – Klasa 6b

 Bogumiła Worowiec

Wychowawca – Klasa 7

Jakub Plis

Wychowawca – Klasa 8
Koordynator pracy klas 6-9

Wychowawca – Klasa 9

Agata Piotrowska

Wychowawca – Klasa GCSE

Agnieszka Białka-Waśniowska

Wychowawca – Klasa A-Level
Koordynator pracy klas GCSE-Alevel

Nauczyciele przedmiotów

Ryszard Hoppe

Nauczyciel historii
Pierwsza Pomoc Medyczna  

Izabela Niedzielak

Nauczyciel historii

Anna Urbańska-Mirga

Religia, klasy młodsze 0-3

Vesna Demucha

Religia, klasy średnie 4 – 5

Ks. Sławomir Stacharski

Religia, klasy starsze 6 – A-level

Nauczyciele zastępcy

Bożena Briggs

Nauczyciel zastępca

Halina Wejman

Nauczyciel zastępca

Aleksandra Głowacka

Nauczyciel zastępca

Asystenci klasowi

Agnieszka Schoefield

Asystentka kl. Oa

Lidia Haitink

Asystentka kl. Ob

Daniel Sosnowski

Asystent kl. 1a

Paulina Jóźwik

Asystentka kl. 1a

Agnieszka Hładczuk

Asystentka kl. 1b
Pierwsza Pomoc Medyczna

Agnieszka Szyja

Asystentka kl. 2a

Kinga Labuz

Asystentka kl. 2b

Violetta Rogowska

Asystentka kl. 3a

Iwona Migacz

Asystentka kl. 3a

Izabela Dominiak

Asystentka kl. 4a

Emilia Bożyk

Asystentka kl. 4a

Beata Struczula

Asystentka młodzieżowa kl. 4b

Marlena Gajda

Asystentka młodzieżowa kl. 4b

Anastazja Engel-Kozak

Asystentka młodzieżowa kl. 5a i 5b

Cezary Barwiński

Asystent kl. 7

Teresa Białka

Asystentka

Elżbieta Sudoł

Asystentka

Pracownicy szkoły

Ewa Strzelec

Bibliotekarka

Aleksandra Pióro

Bibliotekarka

Anna Karczewska

Bibliotekarka

Monika Martyna

Bibliotekarka

Magdalena Filip-Bęben

 Kierownik administracji

Elżbieta Madej

Administrator/skarbnik

Marta Mrugał

Administrator

Małgorzata Zaremba-Wierzbicka

Administrator

Barbara Hoppe

Młodzieżowy asystent administratora 

Monika Hładczuk

Młodzieżowy asystent administratora 

Krystyna Wachnik

Prace organizacyjne
Trener siatkówki

Mirosław Demucha

Trener piłki nożnej
Koordynator dyżurów rodziców
Pierwsza Pomoc Medyczna

Adrian Porowski

Asystent trenera piłki nożnej

Łukasz Pachucki

Pomoc tech./prace organizacyjne/sport

Marlena Czajka

Prace organizacyjne/chór

Piotr Rogowski

Koordynator dyżurów
Prace organizacyjne