Podstawa programowa

Nauczanie w Polskiej Szkole w Luton i Dunstable opiera się na Podstawie programowej dla uczniów uczących się za granicą opracowanej przez ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 2010r. Podstawa zawiera:

  • treści dotyczące kształcenia językowego i kulturowego;
  • kompetencje językowe dla trzech poziomów umiejętności ( A– podstawowy, B– średnio zaawansowany, C– zaawansowany);
  • sprawności komunikowania się w języku polskim: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie;
  • teksty kultury, zestawy lektur.

W klasach młodszych nauczyciele korzystają z cyklu podręczników „Przyjaciele z Piórnika” zgodnych z podstawą programową dla uczniów uczących się za granicą.

Przyjaciele z piórnika” składają się z czterech podręczników: „Figlarna Kredka”, „Sprytny Ołówek”, „Ciekawskie Pióro” oraz „Szybki Długopis”. W każdej z części znajduje się 12 spójnych tematycznie rozdziałów ułożonych zgodnie z kalendarzem szkolnym. Łącznie 36 propozycji zajęć. Książka zawiera ponad 100 tekstów do czytania dzieciom i treningu czytania (do wyboru) w tym teksty poetyckie i popularnonaukowe.

Konsekwentnie powtarzane na każdej lekcji ćwiczenia, takie jak: słuchanie tekstu literackiego czytanego przez nauczyciela i praca z tekstem, czytanie sylab, wyrazów, zdań i tekstów, opisywanie scenek filmowych, odgrywanie ról, mają doskonalić umiejętności językowe dzieci w zakresie recepcji i produkcji języka polskiego. Słuchanie, a w miarę nabywania umiejętności, rozwiązywanie zagadek przyrodniczych, matematycznych, logicznych, udział w grach mają za zadanie wspieranie dziecka w jego całościowym rozwoju i zachęcanie do obcowania z książką.

Czytelny i ciekawy układ treści sprawia, że zajęcia z języka polskiego mogą stać się dla dzieci radosną przygodą, treningiem nabywania kluczowych umiejętności, wzmocnieniem ciekawości poznawczej i rozbudzeniem zainteresowania Polską.

W klasach średnich nauczyciele korzystają z różnych podręczników i materiałów edukacyjnych zgodnych z Podstawą programową. Są to podręczniki dla szkół polonijnych z cyklu „Piękna nasza Polska cała” oraz „Od dzwonka do dzwonka” jak i również zestaw podręczników „Między nami”.

W najstarszych klasach podczas kursów przygotowujących do egzaminów GCSE i A-level kandydaci doskonalą swoje umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku polskim odpowiednio do standardów wymaganych podczas egzaminów.

W klasie GCSE uczniowie korzystają z podręcznika „Nowe tematy” z pomocą, którego są w pełni przygotowani do egzaminu GCSE. Oferowane w podręczniku ćwiczenia i zadania kładą główny nacisk na kształcenie sprawności językowych testowanych podczas egzaminu, czyli mówienia, słuchania, czytania i pisania. Ponadto bogactwo oferowanych w nim tekstów może pobudzić zainteresowanie uczniów polską literaturą, językiem i kulturą ojczystą.

W klasie A-level uczniowie korzystają z „Zeszytów Szkolnych”, zestawów ćwiczeń, materiałów dydaktycznych, również tych przygotowanych przez naszych nauczycieli, lektur szkolnych, które spełniają wymogi specyfikacji każdego z egzaminów.

Powiązane zdjęcia: