Zgłoszenie do Polskiej Szkoły
w Luton i Dunstable

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Czy kandydat jest nowym uczniem?
Czy kandydat ma rodzeństwo w szkole?
I. Informacje o dziecku
Format: 0000-00-00 (rok-miesiąc-dzień)
Nazwa szkoły angielskiej, do której uczęszcza dziecko lub zostało zgłoszone.
Klasa (year), do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2020/2021.
II. Informacje o rodzicach lub opiekunach
Uzupełnij dane przynajmniej jednego z rodziców bądź opiekunów dziecka.
+44
+44
III. Dodatkowy kontakt w nagłych sytuacjach
+44
IV. Informacja o stanie zdrowia lub szczególnych potrzebach dziecka
Aby zapewnić dziecku bezpieczny i efektywny pobyt w szkole, prosimy o informację o chorobach (np. astma, epilepsja, alergie, itp.), wadach m.in. wzroku, słuchu, o zdiagnozowanej dysleksji, ADHD, autyzmie i innych problemach.
V. Organizacja po zajęciach szkolnych
Dziecko po zajęciach będzie:
VI. Deklaracja oraz obowiązkowa zgoda rodziców / opiekunów dziecka
Deklaracja rodzica / opiekuna
Zgoda na przetwarzanie danych
VII. Dobrowolne zgody rodziców / opiekunów
Wyrażam zgodę na:
  • udzielenie dziecku pomocy lekarskiej w nagłej potrzebie włącznie z podaniem leków
  • fotografowanie i filmowanie mojego dziecka podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz publikowanie zdjęć i filmów na stronie internetowej Polskiej Szkoły, platformach online (dostępnych tylko dla szkoły) lub w innych publikacjach szkolnych.