Rodzice

Koło Przyjaciół Polskiej Szkoły

Wszyscy rodzice, których dzieci uczęszczają do Polskiej Szkoły automatycznie przynależą do Koła Przyjaciół Polskiej Szkoły (KPPS). Rada Koła składa się z przedstawicieli rodziców. Rada zachęca, organizuje i angażuje rodziców w działalność  szkoły na zdobycie dodatkowych funduszy na nagrody na koniec roku, opłatę autokarów na wyjazdy itd. Rada KPPS pomaga w tym kierownictwu szkoły.

więcej>>

Dyżury rodziców

Szkoła operuje system dużurów rodziców, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas przerw oraz utrzymania porządku w szkole.  Kalendarz dyżurów prowadzi administrator Polskiej Szkoły.

więcej>>

Archiwum

Znajdziesz tu archiwum wydarzeń szkolnych z poprzednich lat.  więcej>>