Dyżury rodziców

Każdy rodzic zobowiązany jest do 2 dyżurów w czasie roku szkolnego. Dyżur trwa od godz. 10.15 do 13.15. W dniu dyżuru obowiązuje podpisanie się na początku i na końcu dyżuru.

  • Dyżurni rodzice zgłaszają się do administracji szkolnej o 10.15. Koordynator dyżurnych informuje rodziców o ich obowiązkach.
  • Dyżurni rodzice zakładają specjalne kamizelki. W razie problemu o pomoc zwracają się do koordynatora dyżurnych, kierownika szkoły lub nauczyciela i osób odpowiedzialnych za First Aid.
  • Zadaniem dyżurnych rodziców jest dopilnowanie porządku oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas przerwy. Przerwa trwa od 11:40 do 12:00 (od 11.30 dla klas 0-3).
  • Dyżurni rodzice odpowiedzialni są także za doprowadzenie do porządku pomieszczeń szkolnych, użytkowanych przez Polskę Szkołę. 

Podczas przerwy dyżurni rodzice:

  • Pilnują, aby dzieci i starsi uczniowie pod żadnym pozorem nie wychodzili poza teren szkoły
  • Pilnują, aby dzieci spędzały przerwę na boisku szkolnym w wyznaczonych miejscach
  • Zwracają uwagę na bezpieczne i koleżeńskie zachowanie dzieci i młodzieży
  • Nie tolerują nieodpowiedniego słownictwa i zachowania
  • Nadzorują toalety

Po przerwie dyżurni rodzice sprawdzają i porządkują wszystkie publiczne pomieszczenia szkolne oraz klasy.

Bardzo prosimy rodziców o informowanie administracji szkoły (nr tel. 07948 103 594) przynajmniej na tydzień przed datą dyżuru, jeśli z ważnego powodu rodzic nie może odbyć dyżuru w umówionym terminie. Brak informacji spowoduje zatrzymanie wpłaconej kaucji. 

Powiązane zdjęcia: