Koło Przyjaciół Polskiej Szkoły (KPPS)

Wszyscy rodzice, których dzieci uczęszczają do szkoły są członkami KPPS. Rodzice reprezentowani są przez Radę KPPS, w której skład wchodzą przedstawiciele rodziców z każdej klasy. Każdy rodzic ma prawo do działalności w  Radzie KPPS. Oprócz rodziców (minimum 12), do Rady KPPS wchodzą: Kierownik  Szkoły, Skarbnik i Administrator.

 Nadrzędnym celem Rady KPPS jest zachęcanie, włączanie i organizowanie wszystkich rodziców do czynnego udziału w realizacji programu działalności szkoły dla dobra naszych dzieci i młodzieży oraz całej społeczności szkolnej. Rada KPPS reprezentuje rodziców na forum szkoły.

  •  Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny, od września do lipca.  
  •  Zebrania Rady odbywają się raz w miesiącu.   
  • Rada prowadzi swoją działalność w ścisłym porozumieniu i uzgodnieniu z kierownictwem szkoły. 
  • Rada działa zgodnie z planem i kalendarzem pracy szkoły, podejmując działania i inicjatywy dla usprawnienia działalności szkoły, jak również na rzecz pozyskiwania dodatkowych funduszy na cele szkoły.

Powiązane zdjęcia: