Egzaminy A Level

Szkoła przygotowuje do egzaminów A-level z języka polskiego, który uczniowie zdają w wieku 16 – 18 lat. Egzamin A-level (General Certificate in Education Advenced Level) składa się z dwóch części: egzaminu AS (Advanced Subsidiary) i egzaminu A2 (Advanced Level), które zwykle uczniowie zdają oddzielnie. Przygotowanie do egzaminu trwa zazwyczaj dwa lata. Szczegółową informację o egzaminie można znaleźć na stronie internetowej AQA – instytucji przeprowadzającej te egzaminy www.aqa.org.uk. Uczniowie muszą zgłosić intencję zdawania egzaminu A-level z j.polskiego do Exams Co-ordinator w swojej angielskiej szkole i do swojego nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej. Obowiązują ścisłe terminy zgłoszeń, za które odpowiedzialni są uczniowie.

Uczniowie muszą wypełnić zgłoszenie do klasy maturalnej w Polskiej Szkole i odbyć rozmowę kwalifikacyjną.

Zgłoszenie do klasy maturalnej

Informacja dla uczniów zdających egzaminy A-level:

Egzamin AS – Unit 1 Reading and Writing (2.5 g.)

  1. Czytanie ze zrozumieniem
  2. Tłumaczenie tekstu z polskiego na angielski
  3. Wypracowanie (co najmniej 200 słów)

Topics: 1. Day-to-day issues 2. Contemporary Society 3. Environment & Citizenship 4. Working World  5. The International Context

Egzamin A2 – Unit 2 Reading and Writing (3 godz.)

  1. Tłumaczenie tekstu z angielskiego na polski
  2. Wypracowanie na temat literacki (co najmniej 200 słów)
  3. Wypracowanie na temat nieliteracki (co najmniej 200 słów)

Topics: 1. Day-to-day issues 2. Contemporary Society 3. Environment & Citizenship 4. Working World 5. The International Context  6. Literary & Non-Literary Topics

Tematy literackie (jeden do wyboru)

1) Walka o niepodległość jako wątek w polskiej literaturze

A. Mickiewicz Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika
S. Żeromski Wierna rzeka, Rozdziobią nas kruki, wrony…
E. Orzeszkowa Nad Niemnem
B. Prus Omyłka
A. Kamiński Kamienie na szaniec

2) Moralne i społeczne zagadnienia poruszane w polskim dramacie

G. Zapolska Moralność pani Dulskiej
S. Mrożek Tango, Emigranci
A. Fredro Zemsta
L. Kruczkowski Niemcy
J. Słowacki Balladyna

Tematy nieliterackie (jeden do wyboru)

1) Polska i Polacy w okresie II wojny światowej

W. Mędrzecki U źródeł współczesności,
R. Szuchta Dzieje nowożytne i najnowsze WSIP Warszawa 2001
Tadeusz Glubiński Trudny wiek XX, WSIP Warszawa 1994

2) Polskie kino – Andrzej Wajda

Popiół i diament, Człowiek z marmuru

AS(50%) + A2 (50%) = A-level (100%)

Powiązane zdjęcia: