Kto jest kto

Kto jest kto w Polskiej Szkole 2020-21

Kierownik

Marian Biskupski

Zastępcy

Monika Gwóźdź – Opiekun klas 0-5

Magdalena Hoppe – Opiekun klas 6-Alevel

Administracja

 • Magdalena Filip-Bęben – kierownik  
 • Malwina Anikiel – administrator 
 • Iwona Migacz – administrator

Nauczyciele

 • Jolanta Lizut – nauczyciel klasy 0A
 • Barbara Malinowska – starszy asystent klasy 0A
 • Marzena Graczyk – nauczyciel klasy 0B, koordynator pracy klas 0-2
 • Anna Florczyk – starszy asystent klasy 0B
 • Monika Gwóźdź – nauczyciel klasy 1A, z-ca kierownika, opiekun klas 0-5
 • Joanna Kosała– asystent klasy 1A
 • Agnieszka Pluta-Szkaradek – nauczyciel klasy 1B
 • Agnieszka Jankowsk-Kasa – asystent kasy 1B
 • Agnieszka Kopaczewska – nauczyciel klasy 2A
 • Wioletta Domanska-Sawa – asystent klasy 2A   
 • Małgorzata Żukowska – nauczyciel klasy 2B
 • Agnieszka Szyja – asystent klasy 2B
 • Ewelina Kwiatkowska – nauczyciel kasy 3A, koordynator pracy klas 3-5
 • Violetta Rogowska – starszy asystent klasy 3A
 • Aneta Skowron – nauczyciel klasy 3B
 • Małgorzata Popławska – asystent klasy 3B
 • Agnieszka Schofield – nauczyciel klasy 4A
 • Maria Rezmer – nauczyciel wspomagający klasy 4A
 • Anna Bal –nauczyciel klasy 4B
 • Izabela Kasprzyk –nauczyciel klasy 5A
 • Beata Prokop –nauczyciel klasy 5B
 • Monika Keller– asystent klasy 5B
 • Sylwia Wiązowska –nauczyciel klasy 6A
 • Marta Radziewicz –nauczyciel klasy 6B
 • Bogumiła Worowiec – nauczyciel klasy 7
 • Ewa Taylor – nauczyciel klasy 8
 • Magdalena Hoppe – nauczyciel klasy 9, z-ca kierownika, opiekun klas 6-Alevel
 • Beata Zyzańska – nauczyciel klasy 10
 • Bożena Briggs – nauczyciel klasy 11 (GCSE)
 • Agnieszka Białka-Waśniowska – nauczyciel klasy 12-13 (A-level)
 • Anna Urbańska-Mirga – religia klasy 0-4
 • Elżbieta Ołdakowska – religia klasy 5-Alvel
 • Agata Rawska – religia (urlop macierzyński)
 • Ryszard Hoppe – nauczyciel historii klasy średnie i starsze
 • Lidia Haitink – nauczyciel Koordynator ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych 

Zajęcia dodatkowe

 • Marlena Czajka – chór, zajęcia muzyczne 
 • Piotr Porowski – trener piłki nożnej
 • Grzegorz Szkaradek – trener piłki nożnej

Pracownicy techniczni

 • Piotr Rogowski – pracownik organizacyjno – techniczny
 • Adam Grabowski – informatyk
 • Marcin Burzyński – informatyk

Powiązane zdjęcia: