Prace uczniów

Klasa GCSE 2016-17 – Projekt „Tłumaczymy na język polski”

Tegoroczny projekt klasy GCSE wiąże się z podniesieniem świadomości młodzieży w strefie zastraszania (bullying), świadomości o dobrej, ale też niebezpiecznej obecności w sieci oraz świadomości o “przestępstwie z nienawiści”. W ramach projektu, uczniowie mieli okazję dwa razy spotkać się z Bedfordshire Police, porozmawiać z policjantami i obejrzeć krótkie filmy, ilustrujące poruszane problemy. W ramach lekcji z polskiego, uczniowie przetłumaczyli broszurę o “Hate Crime” i uroczyście przekazali tłumaczenie Sgt Hart. Tytuł broszury: ” Przestępstwo z nienawiści jest złe! Nie bój się zatrzymać je!” – było wyzwaniem „tłumaczeniowym” dla młodych ludzi. Policja planuje publikację i udostępnienie broszury w języku polskim w niedługim czasie.

Od 2018-19 egzaminy GCSE – Reading będą po raz pierwszy zawierały tłumaczenie z języka polskiego na angielski. Egzaminy AS i A2 od wielu lat testują umiejętność tłumaczenia tekstów.

Celem projektu było połączenie elementów edukacyjnych z praktycznym włączeniem się do realiów życia młodzieży na obczyźnie. Dziękujemy Bedfordshire Police za współpracę.

Kreatywne zajęcia dzieci z klasy 1b – 2016/17

Projekt klasy GCSE 2015/16: „Poezja, która do nas przemawia po polsku i po angielsku”. Filmowe pozdrowienie dla poety Józefa Barana.

Recenzje uczniów z klasy 2 (Wych. Halina Wejman) z przedstawienia „Tymoteusz wśród ptaków” teatru Balbina z Polski.

Random june 2015 064 Random june 2015 063 Random june 2015 062 Random june 2015 061 Random june 2015 060 Random june 2015 059 Random june 2015 057

Random june 2015 058

Współpraca ze Szkołą Podstawową w Borowinie Sistanieckiej, 2014

W roku szkolnym 2013/14 klasa 8/9 nawiązała współpracę i kontakt korespondencyjny z klasą 6 Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej położonej koło Zamościa na Wyżynie Lubelskiej. Młodzież naszej szkoły bardzo chętnie wymieniła się z uczniami listami w tradycyjnej formie papierowej, opowiadając w nich o swoich rodzinnych miastach, szkołach, zainteresowaniach oraz życiu w obu krajach. Dzięki temu nasi uczniowie mogli poznać zwyczaje panujące wśród ich rówieśników w Polsce oraz dowiedzieć się więcej na temat tego jak wygląda nauka w Ojczyźnie.

Pod koniec roku szkolnego młodzież z klasy 8/9 otrzymała upominki od przyjaciół z Borowiny Sitanieckiej, a szkolna biblioteka powiększyła swój zbiór o piękny album pt. ,,Podróżuj za marzeniami”, pięknie ilustrowany, osiemdziesięciostronicowy folder poświęcony walorom krajoznawczym czterech wschodnich województw Polski.
Po wakacjach w nowym roku szkolnym 2014/15 młodzież postanowiła kontynuować współpracę, tym razem w projekcie pt. „Z poezją w świat”. Uczniowie tamtejszej szkoły przekazali swoim rówieśnikom z Luton informacje dotyczące ich wspaniałego patrona- ks.Jana Twardowskiego, znanego polskiego poety. Dzięki nadesłanym materiałom młodzież z klasy 8/9 poznała bliżej świat poezji oraz postanowiła napisać własne wiersze. Powstało aż 11 pięknych utworów, które prześlemy do Borowiny. Spośród nich zostaną wybrane i nagrodzone te najpiękniejsze, na pamiątkę naszej wspólnej pracy z poezją.
Wszyscy mają nadzieję, że ta szkolna przyjaźń będzie trwała i pozwoli na wieloletnią wymianę doświadczeń. Uczniowie naszej szkoły nie tylko uczą się polskiego, ale i tworzą polską kulturę na Obczyźnie. Dzięki takiej znajomości i tworzeniu nowych projektów wraz z tak wspaniałymi, młodymi Polakami w kraju, nasi uczniowie dumni są z bycia Polakami.

Więcej zdjęć w Galerii

3 Uczniowie z patronem projekt poezja 1 Uczniowie SP Borowina

Projekt klasy GSCE 2013-14: „Spacer po Luton”

Ogólnoszkolny projekt 2013/14 „Regiony Polski”

Każdy region w Polsce ma swoją historię, tradycje, obrzędy, stroje, smakołyki, zwyczaje, często nawet język. Ta różnorodność historyczna, kulturowa, przyrodnicza jest naszym największym skarbem.  W tym roku szkolnym każda klasa pozna wybrane regiony i przedstawi innym zebrane informacje.

Projekt będzie przeprowadzony w 3 grupach klasowych

Grupa I – klasy młodsze 1-4    

Grupa II – klasy średnie 5-9    

Grupa III – klasy egzaminacyjne GCSE-A-level

5 października – 7 grudnia pierwszy etap:

każda klasa zbiera informacje o wybranym regionie

Grupa I Grupa II Grupa III
Pomorze Śląsk Kaszuby
Mazowsze Ziemia Łódzka Podkarpacie
Małopolska Podhale Suwalszczyzna
Podlasie

Podsumowanie pierwszego etapu: konkursy i prezentacje międzyklasowe.

7 stycznia – 15 lutego drugi etap:

kazda klasa przygotowuje się do zabawy karnawalowej lub poranka regionalnego Na ludową nutę – stroje, potrawy, zabawy, muzyka, tańce, piosenki, legendy, sztuka, wiersze, widoki z wybranego regionu

Podsumowanie drugiego etapu: karnawałowa zabawa regionalna, poranek regionalny

1 marca – 25 maja trzeci etap:

każda klasa przedstawia wybrany region na apelu szkolnym

        Forma dowolna np. 10 faktów, piosenka, taniec, legenda itp. oraz obowiązkowo – zestaw pytań o regionie; czas – od 5 do 10 minut;

        Regiony do wyboru:

              1.   Pomorze

 1. Warmia
 2. Mazury
 3. Kujawy
 4. Wielkopolska
 5. Mazowsze
 6. Śląsk
 7. Małopolska
 8. Podlasie
 9. Suwalszczyzna
 10. Karpaty
 11. Lubelszczyzna
 12. Kaszuby

Wybrany region należy zgłosić do końca grudnia 2013 oraz  podać  termin prezentacji!

 7 czerwca Dzień Dziecka Podsumowanie całego projektu: konkurs regionalny

 

Ogólnoszkolny Projekt Historyczny 2012-2013 „Od Lecha do Lecha”

Cele projektu:

 1. Uczeń poznaje miejsce historyczne ważne dla Polski.
 2. Uczeń poznaje postać historyczną ważną dla Polski.
 3. Uczeń poznaje wydarzenie historyczne ważne dla Polski.
 4. Budowanie postawy uczniowskiej: dumy z polskich korzeni.
 5. Wykorzystanie uczniowskich pomysłów i inicjatyw.
 6. Stworzenie okazji do pracy w grupie i współdziałania z innymi klasami.
 7. Podzielenie się zdobytą wiedzą na forum klas, grup wiekowych, oraz szkoły i poza szkołą.
 8. Wykorzystanie elementów projektu na wystawie szkolnej na koniec roku szkolnego.

ETAP I (do końca listopada 2012) – Miejsce historyczne

ETAP II (do końca marca 2013) – Postać historyczna

ETAP III (do końca maja 2013) – Wydarzenie historyczne

ZAKOŃCZENIE (lipiec 2013) – wystawa na zakończenie roku szkolnego

Ogólnoszkolny Projekt 2011-2012 „Czytamy Pana Tadeusza” 

Dlaczego czytamy Pana Tadeusza w Polskiej Szkole? 

Czytamy…

…żeby doświadczyće (radości) wspólnej głośnej lektury epopei.

…żeby  zapoznać się z książką, którą zna każdy Polak.

…żeby recytowć Inwokację i inne piękne fragmenty poematu.

Jak czytamy Pana Tadeusza.docx

Ogólnoszkolny Projekt Geograficzny 2010/11

Cele projektu:

 1. Uczeń zna główne rzeki, jeziora, miasta i góry Polski, regiony i ciekawe pod względem turystycznym miejsca Polski.
 2. Uczeń wie czym jest Sprawiedliwy Handel (FairTrade) i jak popierać SH w życiu codziennym.
 3. Uczeń pozna charakterystykę okolicznego lasu i drzew.
 4. Budowanie postawy uczniowskiej: dumy z polskich korzeni.
 5. Wykorzystanie uczniowskich pomysłów i inicjatyw.
 6. Stworzenie okazji do pracy w grupie i współdziałania z innymi klasami.
 7. Podzielenie się zdobytą wiedzą na forum klas, grup wiekowych, oraz szkoły i poza szkołą.
 8. Wykorzystanie elementów projektu na wystawie szkolnej na koniec roku szkolnego.

no images were found

Ogólnoszkolny Projekt „Klikaj z głową! Bądź bezpieczny w sieci 2010”

[gview file=”http://www.polskaszkolaluton.org.uk/wp-content/media/uploads/Broszurka-Klikaj-z-głową-p1.pdf”]

[gview file=”http://www.polskaszkolaluton.org.uk/wp-content/media/uploads/Broszurka-Klikaj-z-głową-p2.pdf”]

no images were found

Ogólnoszkolny Projekt Wielcy Polacy 2009/10

Cele projektu:

 1. Budowanie postawy uczniowskiej: dumy z polskich korzeni
 2. Przybliżenie uczniom i całej społeczności szkolnej sławnych polskich postaci z różnych okresów i dziedzin: religii, literatury, historii i sztuki
 3. Wykorzystanie uczniowskich pomysłów i inicjatyw
 4. Stworzenie okazji do współpracy między klasami
 5. Podzielenie się zdobytą wiedzą na forum klas, grup wiekowych, oraz szkoły i parafii.
 6. Wykorzystanie elementów projektu na akademii 3 Maja i na wystawie szkolnej na koniec roku szkolnego.

Św. Maksymilian Maria Kolbe – patron naszej szkoły

Jan Matejko i  Stanisław Wyspiański

Fryderyk Chopin

Literatura