Egzaminy GCSE

Polska Szkoła przygotowuje do egzaminu GCSE z języka polskiego (General Certificate in Secondary Education). Przygotowanie do egzaminu trwa dwa lata. Uczniowie zdają egzamin z polskiego wraz z innymi egzaminami GCSE, kiedy w szkole angielskiej są w 11 klasie.  Szczegółową informację o programie nauczania i egzaminie można znaleźć na stronie internetowej AQA – www.aqa.org.uk.  AQA to jedna z instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i sprawdzanie egzaminów w Wlk. Brytanii.

Uczniowie muszą zgłosić intencję zdawania egzaminu GCSE z j.polskiego do Exams Co-ordinator w swojej angielskiej szkole i do swojego nauczyciela w Polskiej Szkole Sobotniej. Obowiązują ścisłe terminy zgłoszeń, za które odpowiedzialni są uczniowie. Egzaminy odbywają się w Centrach Egzaminacyjnych, którymi są angielskie szkoły naszych uczniów. Jeśli angielska szkoła ucznia nie może przeprowadzić egzaminu GCSE z polskiego, Polska Szkoła ma umowę ze szkołą Cardinal Newman High School w Luton, gdzie nasi uczniowie mogą przystąpić do tego egzaminu. Obowiązje egzaminacyjna opłata.

Od 2019r AQA wprowadza NOWY egzamin GCSE z języka polskiego.

Informacja dla uczniów zdających egzamin GCSE od 2019r:

Egzamin GCSE  składa się z czterech części: egzaminu ustnego i trzech egzaminów pisemnych. Uczniowie mogą przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym (Foundation Tier) lub na poziomie wyższym (Higher Tier). Pytania i zadania egzaminacyjne obejmują  trzy bloki tematyczne:

  • Identity and culture (Tożsamość i kultura)  
  • Local, national, international and global areas of interest (Problemy localne, narodowe, międzynarodowe i globalne)
  • Current and future study and employment (Obecna i przyszła nauka oraz zatrudnienie)

    Szczegółowe informacje o programie nauczania i przykładowe egzaminy znajdują się na stronie AQA: 

    aqa.org.uk/subjects/languages/gcse/polish-8688/assessment-resources