PROGRAM I REGULAMIN DNIA DZIECKA W LAXTON HALL – 15 CZERWCA 2013

DZIEŃ DZIECKALAXTON HALL 2013
9.00 – 11.00   Przyjazd gości
11.00   Otwarcie Dnia dziecka przez księdza rektora Stefana Wylężka i Aleksandrę Podhorodecką
11.15    Konkurs recytatorski – sala teatralna
14.00   Konkurs muzyczny – sala teatralna
11.15    Wyścigi dla młodszych dzieci – plac za budynkiem
11.15    Turniej piłki nożnej: grupa 9 – 11 lat; grupa 12 – 15 lat; grupa 15+ lat
11.15    Siatkówka
11.15    Rozgrywki dwóch ogni
11.00 – 16.00    Zajęcia artystyczne, face painting itp. hangar przed budynkiem
11.15    Szachy – hangar
11.15    Tenis stołowy – stajnie; Żołnierzyki – stajnie
11.15    Badminton
11.00 – 16.00    Zjeżdżalnia, kucyki, zajęcia dla młodszych dzieci
16.00    Ogłoszenie wyników konkurencji i konkursów. Rozdanie nagród, medali i pucharów
17.00- 18.00    Wyjazd uczestników
2 kawiarnie – BBQ – lody – wata cukrowa – stoiska

 

REGULAMIN
WESOŁY DZIEŃ POLSKIEGO DZIECKA LAXTON HALL 2013
Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestnikὀw na terenie ośrodka obowiązuje całkowity:

 • zakaz picia alkoholu
 • zakaz używania narkotykὀw
 • zakaz używania wulgarnego języka
 • zakaz palenia własnych BBQs
 • zakaz palenia papierosὀw

Nauczyciele:

 • parkują samochody i autokary ma wyznaczonym parkingu
 • zgłaszają drużyny do rozgrywek sportowych
 • wyznaczają osoby odpowiedzialne za drużyny

Uczniowie:

 • słuchają nauczycieli, rodzicὀw, organizatorὀw i pomocnikὀw
 • wrzucają śmiecie do kosza, względnie czarnych workὀw
 • szanują innych graczy w zawodach sportowych
 • szanują innych uczestnikὀw konkursὀw
 • nie kłὀcą się, nie biją się i szanują siebie nawzajem

Wszyscy dbamy o porządek terenu i kulturalne zachowanie
Prosimy wszystkich obecnych o dbanie o swoje rzeczy oraz o bezpieczeństwo uczestnikὀw
W razie potrzeby kontaktujemy się z następującymi osobami:

Zbigniew LIS; 07973183330
Aleksandra PODHORODECKA: 07944188863
Marek TOMAS: 07956365168

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO WYDALENIA GOṠCI,
KTÓRZY NIE PODPORZĄDKOWUJĄ SIĘ POWYŻSZEMU REGULAMINOWI

Cały dochὀd z imprezy przeznaczony jest na koszta
Wesołego Dnia Polskiego Dziecka 2014